Financovanie

Krok 1 – Podpis Rezervačnej zmluvy

do 3 kalendárnych dní   – od podpisu Rezervačnej zmluvy je potrebné uhradiť rezervačný poplatok. Rezervačný poplatok je vo výške 3000 EUR s DPH a hradí sa prevodom na účet predávajúceho

do 30 kalendárnych dní  – od podpisu Rezervačnej zmluvy je potrené podpísať Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve.

 

Krok 2 – Podpis Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

do 7 kalendárnych dní  – od podpisu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je potrebné uhradiť prvú splátku vo výške 20% z celkovej ceny bytu. Do tejto splátky sa započítava rezervačný poplatok vo výške 3000 EUR s DPH.

 

Krok 3 – Ukončenie výstavby

 

Krok 4 – Kolaudácia (kolaudácia, pridelenie súpisného čísla, zápis stavby na kataster)

do 20 pracovných dní   – od kolaudácie je predávajúci povinný zaslať poštou na adresu kupujúceho výzvu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.

 

Krok 5 – Doručenie výzvy na uzatvorenie Kúpnej zmluvy kupujúcemu

Pozn.: Financovanie formou hypoúveru bude riešené individuálne.

Krok 6 – Podpis Kúpnej zmluvy

do 20 pracovných dní – od podpisu Kúpnej zmluvy podá predávajúci návrh na vklad vlastníckeho práva na kataster, na základe ktorého prebehne zmena vlastníctva nehnuteľnosti a prenesenie vlastníckeho práva na kupujúceho.

do 30 pracovných dní – od podpisu Kúpnej zmluvy predávajúci odovzdá nehnutelnosť a kupujúci si ju prevezme.

 

Finančný partner:

Československá obchodná banka, a.s.
Hypotekárny poradcovia

Lea Axamítová
Riaditeľ pobočky
Retailová pobočka ČSOB, a.s., M.R.Štefánika 20, 902 01 Pezinok

Československá obchodná banka, a.s.
M. R. Štefánika 20
902 01 Pezinok

tel.: +421 336 902 911
fax: +421 336 413 694
mobil: +421 901 910 588
e-mail: laxamitova@csob.sk

 

Bratislava :

Pavol Drahoš
Prémiový bankár
Retailová pobočka ČSOB, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava

Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava

tel.: +421 259 666 301
mobil: +421 902 980 395
e-mail: pdrahos@csob.sk

 

Zuzana Horňáčková
Prémiový bankár
Retailová pobočka ČSOB, a.s., Krížna 46, 821 08 Bratislava

Československá obchodná banka, a.s.
Krížna 4922/46
815 63 Bratislava

tel.: +421 259 666 221
fax: +421 255 960 454
mobil: +421 902 910 394
e-mail: zuzahornackova@csob.sk

 

Radovan Richter
Poradca senior
Retailová pobočka ČSOB, a.s., Lehockého 3, 811 06 Bratislava

Československá obchodná banka, a.s.
Lehockého 3
815 63 Bratislava

tel.: +421 259 669 114
e-mail: radrichter@csob.sk